Lze se předávkovat vitamíny?

ANO je správná odpověd.

Užívání vitamínů je součástí každodenní rutiny milionů lidí na celém světě.

Ačkoli pokyny pro bezpečné dávkování jsou uvedeny na většině lahviček s doplňky je běžnou praxí užívat více, než je doporučeno.

Spotřebitelé jsou bombardováni zdravotními informacemi, které jim říkají, že užívání vysokých dávek určitých vitamínů může jejich zdraví prospět mnoha způsoby. Příliš mnoho některých živin však může být nebezpečné.

Tento článek shrnuje bezpečnost užívání vitamínů, stejně jako vedlejší účinky a potenciální rizika spojená s konzumací vysokých dávek.


Vitamíny rozpustné v tucích vs. vitamíny rozpustné ve vodě

13 známých vitamínů je rozděleno do 2 kategorií :

 • rozpustné v tucích
 • rozpustné ve vodě

Vitamíny rozpustné ve vodě

Vitamíny rozpustné ve vodě se z těla snadno vylučují a nesnadno se ukládají v tkáních. Vitamínů rozpustných ve vodě je více než vitamínů rozpustných v tucích.

Mezi vitamíny rozpustné ve vodě patří vitamín C a osm vitamínů B:

 • Vitamín B1 (thiamin)
 • Vitamín B2 (riboflavin)
 • Vitamín B3 (niacin)
 • Vitamín B5 (kyselina pantotenová)
 • Vitamín B6 (pyridoxin)
 • Vitamín B7 (biotin)
 • Vitamín B9 (folát)
 • Vitamín B12 (kobalamin)

Vzhledem k tomu, že vitamíny rozpustné ve vodě nejsou ukládáné, ale spíše vylučováné v moči, je méně pravděpodobné, že způsobí problémy, i když se užívají ve vysokých dávkách.

Užívání megadávek některých vitamínů rozpustných ve vodě však může vést k potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům.

Například užívání velmi vysokých dávek vitaminu B6 může v průběhu času vést k potenciálně nevratnému poškození nervů, zatímco užívání velkého množství niacinu – obvykle přesahujícího 2 gramy denně – může způsobit poškození jater.

Vitamíny rozpustné v tucích

Na rozdíl od vitamínů rozpustných ve vodě se vitamíny rozpustné v tucích nerozpouštějí ve vodě a snadno se ukládají v tkáních vašeho těla.

Existují čtyři vitamíny rozpustné v tucích:

 • Vitamín A
 • Vitamín D
 • Vitamín E
 • Vitamín K

Vzhledem k tomu, že vitamíny rozpustné v tucích se mohou hromadit v těle, tyto živiny pravděpodobně povedou k toxicitě než vitamíny rozpustné ve vodě.

I když je to vzácné, příliš mnoho vitaminu A, D nebo E může vést k potenciálně škodlivým vedlejším účinkům.

Alternativně se zdá, že užívání vysokých dávek nesyntetického vitaminu K je relativně neškodné, a proto nebyla pro tuto živinu stanovena horní úroveň příjmu (UL) nebo-li denní dávka,

Horní úrovně příjmu jsou nastaveny tak, aby indikovaly maximální dávku živiny, která pravděpodobně nepoškodí téměř všechny lidi v běžné populaci.

Vitamíny rozpustné ve vodě se z těla snadno vylučují, zatímco vitamíny rozpustné v tucích se mohou ukládat ve tkáních. Vitaminy rozpustné v tucích pravděpodobněji způsobí toxicitu, ačkoli vitaminy rozpustné ve vodě to mohou způsobit také.


Potenciální riziko užívání příliš velkého množství vitamínů

Při přirozené konzumaci prostřednictvím potravin je nepravděpodobné, že by tyto živiny způsobily škodu, i když jsou konzumovány ve velkém množství.

Přesto, když se užívá v koncentrovaných dávkách ve formě doplňků, je snadné vzít si příliš mnoho, a to může vést k negativním zdravotním výsledkům.

Vedlejší účinky nadměrné konzumace vitamínů rozpustných ve vodě

Při nadměrném příjmu mohou některé vitamíny rozpustné ve vodě způsobit nežádoucí účinky, z nichž některé mohou být nebezpečné.

Nicméně, podobně jako vitamin K, některé ve vodě rozpustné vitaminy nemají žádnou pozorovatelnou toxicitu, a tudíž žádnou stanovenou UL.

Mezi tyto vitamíny patří vitamín B1 (thiamin), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B5 (kyselina pantotenová), vitamín B7 (biotin) a vitamín B12 (kobalamin).

Je důležité si uvědomit, že ačkoli tyto vitamíny nemají žádnou pozorovatelnou toxicitu, některé z nich mohou interagovat s léky a interferovat s výsledky krevních testů. Proto je třeba opatrnosti u všech doplňků výživy.

Následující vitamíny rozpustné ve vodě mají nastavenou UL, protože mohou způsobit nežádoucí vedlejší účinky, když se užívají ve vysokých dávkách:

 • Vitamín C. Přestože má vitamín C relativně nízkou toxicitu, jeho vysoké dávky mohou způsobit gastrointestinální poruchy, včetně průjmu, křečí, nevolnosti a zvracení. Migrény se mohou objevit při dávkách 6 gramů denně.
 • Vitamín B3 (niacin). Pokud je niacin užíván ve formě kyseliny nikotinové, může vést k vysokému krevnímu tlaku, bolestem břicha, zhoršenému vidění a poškození jater, pokud je konzumován ve vysokých dávkách 1–3 gramy denně.
 • Vitamín B6 (pyridoxin). Dlouhodobá nadměrná konzumace B6 může způsobit závažné neurologické příznaky, kožní léze, citlivost na světlo, nevolnost a pálení žáhy, přičemž některé z těchto příznaků se objevují při příjmu 1–6 gramů denně.
 • Vitamin B9 (folát). Užívání příliš velkého množství kyseliny listové nebo kyseliny listové ve formě doplňků může ovlivnit mentální funkce, negativně ovlivnit imunitní systém a maskovat potenciálně závažný nedostatek vitamínu B12.

Všimněte si, že toto jsou vedlejší účinky, které mohou zdraví lidé pociťovat při užívání velkých dávek těchto vitamínů. Jedinci se zdravotními problémy mohou zaznamenat ještě závažnější reakce na příliš mnoho vitamínu.

Například, ačkoli je nepravděpodobné, že by vitamín C způsoboval toxicitu u zdravých lidí, může vést k poškození tkáně a smrtelným srdečním abnormalitám u pacientů s hemochromatózou , poruchou ukládání železa.

Vedlejší účinky související s nadměrnou konzumací vitamínů rozpustných v tucích

Vzhledem k tomu, že vitamíny rozpustné v tucích se mohou hromadit v tkáních vašeho těla, mohou způsobit mnohem více škody, když jsou užívány ve vysokých dávkách, zejména po dlouhou dobu.

Kromě vitaminu K, který má nízký potenciál toxicity, mají zbývající tři vitaminy rozpustné v tucích nastavenou UL kvůli jejich potenciálu způsobit poškození ve vysokých dávkách.

Zde jsou některé vedlejší účinky související s nadměrnou konzumací vitamínů rozpustných v tucích:

 • Vitamin A. Zatímco toxicita vitaminu A neboli hypervitaminóza A se může objevit při konzumaci potravin bohatých na vitamin A, je většinou spojena s doplňky stravy. Příznaky zahrnují nevolnost, zvýšený intrakraniální tlak, kóma a dokonce smrt.
 • Vitamín D. Toxicita při užívání vysokých dávek doplňků vitamínu D může vést k nebezpečným příznakům, včetně hubnutí, ztráty chuti k jídlu a nepravidelného srdečního tepu. Může také zvýšit hladinu vápníku v krvi, což může vést k poškození orgánů.
 • Vitamin E. Vysoké dávky doplňků vitaminu E mohou narušovat srážení krve, způsobovat krvácení a vést ke hemoragické mrtvici.

Přestože má vitamín K nízký potenciál toxicity, může interagovat s některými léky, jako je warfarin a antibiotika.

Vitamíny rozpustné ve vodě i v tucích mohou při užívání ve vysokých dávkách způsobit vedlejší účinky, přičemž některé způsobují závažnější příznaky než jiné.


Může být příliš mnoho vitamínů smrtící?

Ačkoli je extrémně vzácné zemřít na předávkování vitaminy, byly hlášeny případy úmrtí souvisejících s toxicitou vitaminů.

Například hypervitaminóza A může být způsobena užíváním jedné velké dávky více než 200 mg vitamínu A nebo chronickým užíváním více než 10násobku doporučeného denního příjmu.

Toxicita vitaminu A může vést k závažným komplikacím, jako je zvýšený tlak míšního moku, kóma a potenciálně smrtelné poškození orgánů.

Navíc dlouhodobé užívání megadávek vitaminu D – více než 50 000 IU denně – může vést k vysokým hladinám vápníku v krvi (hyperkalcémii), což může vést ke smrti.

Předávkování jinými vitamíny může rovněž způsobit potenciálně smrtelné vedlejší účinky, jako je poškození jater.

Případová zpráva zjistila, že užívání velmi vysokých dávek více než 5 gramů niacinu s prodlouženým uvolňováním může vést k metabolické acidóze, hromadění kyseliny v tělesných tekutinách, a také akutnímu selhání jater – obojí může být smrtelné.

Mějte na paměti, že tyto potenciálně smrtelné vedlejší účinky jsou spojeny s užíváním mimořádně vysokých dávek vitamínů. I tak je třeba být při konzumaci jakéhokoli doplňku stravy vždy obezřetný.


Sečteno a podtrženo

Přestože vitamínové doplňky denně bezpečně konzumuje mnoho lidí, je možné užívat příliš vysoké dávky, což může mít za následek nežádoucí vedlejší účinky.

Předávkování některými vitamíny může vést k vážným komplikacím a ve vzácných případech dokonce ke smrti.

Z těchto důvodů je důležité používat vitamíny zodpovědně a v případě dotazů na správné dávkování se poradit s důvěryhodným odborníkem či lékařem.


Zdroj: Wikipedia , Medichealth

©tritong