Kostival lékařský

Svatý pomocník našich babiček

Kostival lékářský ( Symphytum officinale ) patří do čeledi Boraginaceae a po staletí se používají proti lámání kostí, vyvrtnutí a revmatismu. Jaterním problémům, gastritidě, vředům, kožním problémům, bolestem a pohmožděninám kloubů, ranám, dně, hematomům a tromboflebitidě. Vzhledem k nesčetným možnostem druhů Symphytum a jejich rozšířenému používání ve světě je nesmírně důležité poskytnout údaje shromažďující dostupnou literaturu k identifikaci oblastí intenzivního výzkumu a hlavních mezer, aby bylo možné navrhnout budoucí studie. Přehled si klade za cíl shrnout hlavní údaje o terapeutických indikacích Symphytum druhy založené na současných důkazech, rovněž s důrazem na údaje o účinnosti i nežádoucích účincích.

Všechny články autoři pečlivě analyzovali, aby posoudili jejich silné a slabé stránky a vybrali ty nejužitečnější pro účely recenze, přičemž upřednostňují články publikované v letech 1956 až 2018. Farmakologické účinky Symphytumdruhy jsou připisovány několika chemickým sloučeninám, mezi nimi allantoin, fenolické sloučeniny, glykopeptidy, polysacharidy a některé toxické pyrrolizidinové alkaloidy.

Kostival lékařský byl doporučován k vnějšímu i vnitřnímu použití jako botanický přípravek již více než 2000 let. Celosvětově etnografické studie uvádějí externí použití S. officinale a S. tuberosum pro osteoartikulární poruchy v Navarře čaj na poruchy jater a jako vnitřní terapie revmatismu v Mexiku, gastritida a vředy v Brazílii a kožní problémy v USA a kořeny (čaj, alkoholický extrakt nebo mast) při osteoartikulární bolesti v Litvě nebo jako tonikum na Jamajce. Extrakty z kostivalu, masti nebo kompresní pasty se aplikují zevně, zatímco surové části rostlin (listy, byliny nebo kořeny) se tradičně používají při poruchách pohybového aparátu, ranách, dně, hematomech a tromboflebitidě .

Jiné studie prováděné na lidech také zkoumaly kostival potenciál bolestí zad, ran a artritidy. Kostival lékařský byl také navržen jako alternativní řešení pro léčbu kožních onemocnění. Dokonce byla nalezena mírná účinnost kostivalového krému při osteoartróze. Nežádoucí účinky související s používáním této rostliny však dosud nebyly ve studiích na lidech hodnoceny. Hodnocení bezpečnosti byla skutečně většinou prováděna ve zprávách o jednotlivých případech a získávána ze studií na zvířatech s použitím vysokých dávek. Proto jeho bezpečné hodnocení pomocí biochemických markerů a epidemiologických metod u lidí chybí .

V tomto smyslu si tento rukopis klade za cíl poskytnout podrobný přehled nejnovějších studií o kostivalu včetně jejich stanovišť a kultivačních podmínek, fytochemického složení a diskutovat o jejich antimikrobiálních, antioxidačních, protirakovinných aktivitách prostřednictvím údajú a klinické účinnosti .


Sbírá se především kořen, někdy i list a měl by se užívat zevně, protože obsahuje alkaloidy, které mohou být při vnitřím užití karcinogenní a při delším vnitřním užívání mohou více méně poškozovat organismus v kombinaci některých užívaných famaceutických léků. Používá se především jako mast nebo na obklady – na zlomeniny, při zánětu žil, při pohmožděninách. Nemusíte se bát použítí mastí, jsou léty ověřené a mají vynikající reputaci.

Tradiční mast z byliny

DOPORUČENÍ TEDY PRO VÁS POUZE ZEVNÍ POUŽITÍ Z KOŘENE.

Zdroj: MedicalHealth

tritong