Jaký je váš vztah ke kávě

Káva – je opravdu prospěšná

Přehled:

Káva je nápoj vyrobený z kávových zrn, což jsou pražené plody keře Coffea arabica.

Lidé pijí kávu, aby zmírnili duševní a fyzickou únavu a zvýšili duševní bdělost. Káva se také používá k prevenci Parkinsonovy choroby, žlučových kamenů, diabetu 2. typu, rakoviny trávicího traktu, rakoviny plic a rakoviny prsu. Mezi další použití patří léčba bolesti hlavy, nízkého krevního tlaku, obezity a poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD).

Rektálně se káva používá jako klystýr k léčbě rakoviny. Kávové klystýry se používají jako součást „Gersonovy terapie“. V Gersonově terapii jsou onkologičtí pacienti denně denně léčeni kofeinovanou kávou ve formě klystýru. Během léčby dostávají lidé dietu z jater, zeleniny a různých léků, včetně draslíku, pepsinu, Lugolova roztoku, niacinu, pankreatinu a extraktů štítné žlázy. Gersonova terapie je v USA považována za nepřijatelnou lékařskou praxi, ale nadále se používá v nemocnici The Baja California v Tijuaně v Mexiku, jednu míli od USA.

Jak to funguje?

Káva obsahuje kofein. Kofein stimuluje centrální nervový systém (CNS), srdce a svaly.


Použití a účinky kávy:

Pravděpodobné:

Duševní bdělost . Pití kávy a dalších nápojů, které obsahují kofein po celý den, zřejmě zvyšuje bdělost a jasné myšlení. Kofein může také zlepšit bdělost po nedostatku spánku. Zdá se, že kombinace kofeinu s glukózou jako „energetického nápoje“ zlepšuje duševní výkonnost lépe než samotný kofein nebo glukóza.

Efektivní pro:

Snížení rizika rakoviny tlustého střeva a konečníku . Některé výzkumy naznačují, že pití více než 3 šálků kávy denně může výrazně snížit riziko rakoviny konečníku.

Prevence závratí u starších lidí způsobených nízkým krevním tlakem po jídle (postprandiální hypotenze) . Zdá se, že pití kofeinovaných nápojů, jako je káva, zvyšuje krevní tlak u starších lidí, kteří po jídle pociťují závratě.

Prevence nebo oddálení Parkinsonovy choroby . Existují důkazy, že lidé, kteří pijí kofeinové nápoje, jako je káva, čaj a cola, mají snížené riziko Parkinsonovy choroby. U mužů se zdá, že účinek závisí na množství spotřebovaného kofeinu. Muži, kteří pijí nejvíce kofeinované kávy, 28 uncí (tři až čtyři šálky) denně, mají největší snížení rizika. Pití dokonce 1 nebo 2 šálků kávy výrazně snižuje riziko jejich Parkinsonovy choroby. U žen se zdá, že účinek tolik nezávisí na množství konzumovaného kofeinu. Mírná konzumace kofeinové kávy, 1-3 šálky denně, poskytuje největší snížení rizika u žen. Je zajímavé, že se zdá, že káva nepomáhá předcházet Parkinsonově chorobě u lidí, kteří kouří cigarety.

Prevence žlučových kamenů . Zdá se, že pití kofeinovaných nápojů, včetně kávy, které poskytují nejméně 400 mg kofeinu denně, snižuje riziko vzniku žlučových kamenů. Čím větší je příjem kofeinu, tím nižší je riziko. Pití 800 mg kofeinu denně (čtyři nebo více šálků kávy) má největší snížení rizika.

Prevence diabetu 2. typu. Zdá se, že pití kávy s kofeinem výrazně snižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu. S rostoucí spotřebou kofeinu klesá riziko vzniku cukrovky. Zdá se však, že účinek je u různých skupin lidí odlišný. U dospělých v Severní Americe je pití 6 a více šálků kávy denně spojeno s 54% nižším rizikem vzniku cukrovky u mužů a o 29% nižším rizikem u žen. U dospělých Evropanů pití 5-6 šálků kávy denně snižuje riziko cukrovky o 61% u žen a 30% u mužů. Pití 10 a více šálků kávy denně snižuje riziko diabetu o 79% u žen a 55% u mužů. Japonští dospělí, kteří pijí 3 nebo více šálků kávy denně, mají o 42% nižší riziko vzniku diabetu 2. typu ve srovnání s těmi, kteří vypijí pouze jeden šálek denně nebo méně. Káva bez kofeinu ne

Neučinné pro:

Snížení rizika rakoviny trávicího traktu, včetně rakoviny jícnu, žaludku a tlustého střeva .

Snížení rizika rakoviny prsu .

Nedostatečné důkazy a hodnocení účinnosti:

Rakovina plic . Některé výzkumy dospěly k závěru, že pití kofeinové kávy může pomoci předcházet rakovině plic, ale jiný výzkum nesouhlasí. Je příliš brzy na vyvozování pevných závěrů. Mezitím některé výzkumy naznačují, že pití kávy bez kofeinu může pomoci předcházet rakovině plic.

Dna . Existují určité důkazy, že jak káva s kofeinem, tak bez kofeinu pomáhají předcházet dně, ale káva s kofeinem funguje lépe.

Zlepšení myšlení . Existují vyvíjející se důkazy naznačující, že pití většího množství kávy po celý život by mohlo zlepšit myšlení u žen starších 80 let.


Vedlejší účinnky:

Káva je pro většinu dospělých bezpečná. Pití více než 6 šálků denně může způsobit „kofeinismus“ s příznaky jako je úzkost nebo agitovanost. Lidé, kteří pijí hodně kávy každý den, možná budou muset vypít více kávy, aby získali stejné účinky. Mohou se také stát „závislými“ na kávě do té míry, že se u nich objeví abstinenční příznaky, pokud ji najednou přestanou pít.

Káva obsahující kofein může způsobit nespavost, nervozitu a neklid, žaludeční nevolnost, nevolnost a zvracení, zvýšenou srdeční a dechovou frekvenci a další vedlejší účinky. Konzumace velkého množství kávy může také způsobit bolesti hlavy, úzkost, agitovanost, zvonění v uších a nepravidelný srdeční tep.

Pití nefiltrované kávy může zvýšit celkový cholesterol, lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) a hladiny jiného typu krevního tuku nazývaného triglyceridy. To může zvýšit riziko vzniku srdečních chorob. Použití kávových filtrů pomáhá snížit tyto účinky na cholesterol.

Existují určité obavy, že pití více než 5 šálků kávy denně nemusí být bezpečné pro osoby se srdečními chorobami. Ale u lidí, kteří nemají srdeční onemocnění, se zdá, že pití několika šálků denně nezvyšuje šanci na vznik srdečního problému.

Existuje také obava, že příležitostné pití kávy může u některých lidí vyvolat infarkt. Lidé, kteří obvykle nepijí více než jeden šálek kávy denně a také mají více rizikových faktorů srdečních chorob, mají zvýšené riziko infarktu do hodiny po vypití kávy. Zdá se však, že lidé, kteří pravidelně pijí větší množství, toto riziko nemají.

Káva může být nebezpečná, pokud je podávána rektálně jako klystýr. Kávový klystýr byl spojován s případy závažných vedlejších účinků včetně úmrtí.


Upozornění a varování:

Těhotenství a kojení : Káva s kofeinem je pravděpodobně bezpečná pro těhotné ženy v množství 2 šálky denně nebo méně. Toto množství kávy poskytuje asi 200 mg kofeinu. Pití více než tohoto množství však bylo spojeno se zvýšeným rizikem potratu, předčasného porodu a nízké porodní hmotnosti. Tato rizika se zvyšují s rostoucím množstvím kávy, kterou matka pije během těhotenství.

Pití 1 nebo 2 šálků kávy denně se zdá být pro kojící matky a jejich kojence bezpečné. Ale kofein ve větším množství může dráždit zažívací trakt kojícího dítěte a také způsobit problémy se spánkem a podrážděnost.

Děti : Pro děti může být nebezpečné pít kávu s kofeinem. Nežádoucí účinky spojené s kofeinem jsou u dětí obvykle závažnější než u dospělých.

Úzkostné poruchy : Kofein v kávě může zhoršit úzkost ( pokud užíváte Antidepresiva může káva zhoršit samotnou léčbu ).

Poruchy krvácení : Existují určité obavy, že káva může zhoršit poruchy krvácení.

Srdeční onemocnění : Pití nefiltrované (převařené) kávy zvyšuje množství cholesterolu a dalších tuků v krvi a také zvyšuje hladinu homocysteinu, což vše je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku srdečních chorob. Některé výzkumy naznačují souvislost mezi infarktem a pitím kávy.

Diabetes : Některé výzkumy naznačují, že kofein obsažený v kávě může změnit způsob, jakým lidé s cukrovkou zpracovávají cukr. Bylo hlášeno, že kofein způsobuje zvýšení i snížení hladiny cukru v krvi. Používejte kofein opatrně, pokud máte cukrovku a pečlivě sledujte hladinu cukru v krvi.

Průjem : Káva obsahuje kofein. Kofein v kávě, zvláště když je přijímán ve velkém množství, může zhoršit průjem.

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) : Káva obsahuje kofein. Kofein v kávě, zvláště když se užívá ve velkém množství, může zhoršit průjem a může zhoršit příznaky IBS.

Glaukom : Pití kofeinové kávy zvyšuje nitrooční tlak. Zvýšení začíná do 30 minut a trvá nejméně 90 minut.

Vysoký krevní tlak : Pití kofeinové kávy může zvýšit krevní tlak u lidí s vysokým krevním tlakem. Tento účinek však může být menší u lidí, kteří pravidelně pijí kávu.

Ředění kostí (osteoporóza) : Pití kávy s kofeinem může zvýšit množství vápníku vyplaveného močí. To by mohlo oslabit kosti. Pokud máte osteoporózu, omezte konzumaci kofeinu na méně než 300 mg denně (přibližně 2–3 šálky kávy). Užívání doplňků vápníku může pomoci nahradit ztracený vápník. Postmenopauzální ženy, které mají dědičný stav, který jim brání v normálním zpracování vitaminu D, by měly být obzvláště opatrné při užívání kofeinu.


Jaké je tedy dávkování:

Ve vědeckém výzkumu byly studovány následující dávky:

Pro bolesti hlavy nebo zlepšení duševní bdělosti: Typická dávka kofeinu je až 250 mg denně, asi 2 šálky kávy.

Pro prevenci Parkinsonovy choroby tři až čtyři šálky (28 oz) kofeinové kávy denně nebo 421 mg až 2716 mg celkového kofeinu. Výrazně nižší riziko vzniku Parkinsonovy choroby však bylo spojeno také s pouhými 124 mg až 208 mg kofeinu (přibližně jeden až dva šálky kávy). U žen se jako nejlepší jeví mírnější příjem kofeinované kávy, jeden až tři šálky denně.

Pro prevenci onemocnění žlučových kamenů: 400 mg nebo více kofeinu denně (dva nebo více šálků kávy). Jako nejúčinnější se však jeví pití alespoň 800 mg kofeinu denně (čtyři a více šálků kávy).

Pro prevenci diabetu 2. typu: 900 mg kofeinu denně (6 a více šálků kávy denně) dlouhodobě.

Použijte filtrovanou kávu, abyste se vyhnuli nežádoucím vedlejším účinkům. Chuť a sílu kávy určuje výběr kávy, mletí, poměr kávy k vodě a další faktory.

Obsah kofeinu v kávě (na průměrný šálek):

Perkolovaná káva, 100-150 mg kofeinu;

Instantní káva, 85-100 mg kofeinu;

Bezkofeinová, přibližně 8 mg kofeinu.

Tmavší zrna obsahují méně kofeinu díky procesu pražení.


Zdroj: CommodityHealth

Příjemný den u kvalitní kávy

tritong